Datum: 19-06-2021

Op 18 juni kwamen jonge ontwerpers in de Utrechtse Ping Pong Club bijeen om samen te werken aan een complexe ruimtelijke casus van Synchroon en AORTA. Bekijk het fotoverslag van deze creatieve krachtmeting.

Tijdens deze dag deden jonge ontwerpers ervaring op met een opdrachtgever door te werken aan een (fictieve) casus. In de Ping Pong Club op Wisselspoor in Utrecht kwamen op 18 juni een kleine 20 ontwerpers bij elkaar om naar de online aftrap over Klimaat/Architectuur van Floris Alkemade (Rijksbouwmeester) te kijken. Aansluitend vond er een online paneldiscussie plaats met Wouter Veldhuis (CRA/Must), Merel Pit (De Architect) en Barbara Luns (AiR) onder leiding van Indira van ’t Klooster van Arcam. Bekijk het hier terug.

Casus Lunetten

Synchroon en AORTA hadden dit jaar samen de casus bedacht voor de jonge ontwerpers. Hen is gevraagd in een paar uur een schetsontwerp te bedenken voor een nieuw te ontwikkelen stadscentrum aan de rand van Lunetten (Utrecht). Dit gebied is binnen de ruimtelijke strategie Utrecht benoemd als één van de vier nieuw te ontwikkelen stadscentra om de groei van de stad op te vangen. Centraal stond de vraag: “Hoe kan dit gebied getransformeerd worden naar een nieuw, gemengd, hoogstedelijk stadsmilieu waar historie, toekomst, stad en natuur samenkomen?”

Pitches

In een tweetal groepjes gingen de ontwerpers aan de slag om aan het einde van de dag hun ontwerp te pitchen aan Synchroon en Marcel Jansen, programmamanager Ruimte en Baukje Coppens, manager Stedenbouw en Mobiliteit, beiden van de gemeente Utrecht. Beide groepen kozen voor een getrapte opbouw van bouwblokken voor de aansluiting naar de wijk en het omringende landschap. Ook koos een groep voor twee stations welke verbonden werden met een door voorzieningen begeleide straat. De ontwerpers kijken terug op een geslaagde dag: “Eindelijk na lange tijd elkaar weer in real life ontmoeten! Niet alleen goed voor de creativiteit maar ook voor het delen van kennis.” Aldus één van de deelnemers.

Over de Dag van de Jonge ontwerper

De Dag van de Jonge Ontwerper is een ontwerpmanifestatie voor jong talent die landelijk en lokaal wordt georganiseerd in aanloop naar de Dag van de Architectuur en wordt voor de tweede keer georganiseerd door PEP en ARCAM, in samenwerking met acht architectuurcentra, waaronder AORTA. Het is onderdeel van het beroepservaringsprogramma en is gericht op het ontwikkelen van de eigen professionele werkhouding.

Synchroon

Synchroon is continu toonaangevend op het gebied van duurzame binnen- en buitenstedelijke gebiedsontwikkelingen. Synchroon is sterk in de ontwikkeling en realisatie van woon- en werkgebieden met bijzondere aandacht voor de inrichting van de openbare ruimte. Synchroon behoort tot de grotere ontwikkelaars van Nederland en is een volle en zelfstandige dochter van TBI Holdings in Rotterdam. Eén van hun lopende projecten is Wisselspoor in Utrecht.