Datum: 22-11-2022

Het parkontwerp voor de Catharijnesingel van OKRA Landschapsarchitecten wint de Rietvelprijs 2022. De DUIC Publiekprijs gaat naar Post Neude van Rijnboutt en Zecc. De prijzen werden zondagmiddag uitgereikt in een drukbezocht Post Neude.

Met de oplevering van het laatste deel van de singel – waardoor de historische binnenstad weer volledig omsingeld is door water en groen – is niet alleen de cirkel rond, maar wordt ook getoond hoe publieke ruimte in een verdichtende stad een belangrijk rustpunt kan bieden en bovendien houvast biedt in de stedelijke oriëntatie. De jury onder leiding van voorzitter Janneke Bierman noemt het een uitmuntend voorbeeldproject dat past in de verzachting en vertraging van de binnenstad, waarbij steen en verkeer plaatsmaken voor water, natuur en verblijf.

Foto: Bas van Setten

Ontwerp singelpark

De inrichting van het singelpark bouwt voort op de historische parkaanleg van tuinarchitect Jan David Zocher jr., maar speelt nadrukkelijk in op hedendaagse vraagstukken als klimaatadaptatie en biodiversiteitsverlies. Zo is een deel van de droogleggingsinfrastructuur uit de vorige eeuw hergebruikt als regenwateropslag en als bezinkbassin voor irrigatie van het park en de oevers. Het oevertalud is beplant met gevarieerde vegetatie die verschillende insecten aantrekt en in combinatie met het water een fraai aanzicht geeft. De dubbele damwand schept een waterbiotoop voor vissen, vogels en insecten. Op deze centrale locatie werkt de ingetogen steiger goed als rustplek en de moeilijk te weigeren uitnodiging tot wandelen of hardlopen over het schelpenpad draagt bij aan een gezonde stad.

Post Utrecht wint DUIC Publieksprijs

Bijna 2000 Utrechters brachten de afgelopen maanden hun stem uit voor de DUIC Publieksprijs. Naast de Catharijnesingel maakten nog vier door de jury genomineerde projecten kans: wooncoöperatie Overhoop, Kindcentrum Rijnvliet, Post Utrecht en Woongebouw Monicahof. Met ruim 40 procent van de stemmen kwam de verbouwing van het postkantoor op de Neude door de bureaus Rijnboutt en Zecc als winnaar uit de bus.

Zecc en Rijnboutt winnen DUIC publieksprijs. (Foto: Bas van Setten)

Publicatie

Met de bekendmaking van de winnaars is ook de speciale publicatie Rietveldprijs 2022 gepresenteerd. Hierin het door Mark Minkjan geschreven juryverslag, een interview met winnaar Wim Voogt van OKRA landschapsarchitecten en een essay van Hans Teerds over de hoe de stad de verdichtingsopgave aanvliegt. Fotograaf Bas van Setten bracht de vijf genomineerde projecten op fraaie wijze in beeld. Het boekje is uitgegeven door Thoth, ontworpen door BeukersScholma en binnenkort verkrijgbaar in de boekhandel.

Over de Rietveldprijs

De Stichting Rietveldprijs reikt elke twee jaar een prijs uit aan de ontwerper die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de kwaliteit van de gebouwde omgeving in de stad Utrecht. In 2020 ging de prijs naar het busstation Leidsche Rijn van architect Annebregje Snijders.

Ook interessant: