Datum: 18-04-2018

Als voorbeeld van een inspirerende werkwijze presenteert AORTA op 14 mei (op uitnodiging) het project Kracht van (Over)Vecht aan iedereen van de gemeente Utrecht die werkt aan ruimtelijke ontwikkeling.

KRACHT VAN (OVER)VECHT – INTEGRAAL WERKEN AAN DRIE THEMA’S

De Vecht kan zoveel meer zijn dan waterafvoer van de stad. Een groene en waterrijke omgeving nodigt uit om naar buiten te gaan, te bewegen, uit te rusten of mensen te ontmoeten. En kan de Vechtzone ook  een rol spelen bij andere vraagstukken zoals energie en klimaat?

AORTA heeft het initiatief genomen om met een team van jonge ontwerpers en adviseurs onder leiding van een ateliermeester aan een kansenkaart voor de Vechtzone te werken en deze krachtig te verbeelden. Van november 2017 t/m februari 2018 vonden drie werkateliers en drie publieke bijeenkomsten plaats. Het team werd tussentijds ook geadviseerd door betrokken organisaties, bewoners en ondernemers uit de omgeving.
AORTA heeft bewust verschillende thema’s gekoppeld aan de potentie van de Vechtzone. AORTA wilde ook onderzoeken wat een integrale benadering oplevert voor de ontwikkeling van de wijk. Het is een pleidooi om meer aandacht te organiseren voor een samenhangende analyse van de opgave.

De onderzoekers van het atelier spitsten zich op verzoek van Aorta toe op drie actuele thema’s: ‘energie en circulaire economie’, ‘water en klimaat’ en ‘gezond en sociaal’. De presentatie tijdens de lunch volgt deze onderverdeling – de onderzoekers tonen per thema hun uitwerkingen, kaarten en ontwerptekeningen.

Ateliermeester Jandirk Hoekstra definieert het onderzoek als een “quick scan”. De kansenkaart laat volgens hem zien hoe de thema’s elkaar kunnen versterken. “Het is een oefening in hoe Overvecht, op deze gebieden, klaar kan zijn voor de toekomst”. De kaart dient dan ook ter inspiratie bij de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de wijk. Opvallend is de veelbelovende positie van de wijk in stad en landschap en de sterke karaktertrekken. Ook zag het team dat Overvecht in het licht van klimaatverandering en energietransitie robuuster en weerbaarder kan worden. We zien een ‘kantel’-proces voor ons. Gedragen door de schouders in de wijk wordt Overvecht beter verbonden aan de omgeving met een minder centrale plek voor de auto. De publieke ruimte wordt bruikbaarder en rijker geschakeerd. De wijk wordt zachter en er is meer aanleiding voor contact en beweging. Er is voor meer wat wils en er wordt een nieuwe schaal geïntroduceerd: die van het overzichtelijke, behapbare en het ‘dichterbij’.

Team water en klimaat: Simon Verbeeck [Lola Landscape] en Joris Viscaal [Tauw],

Team Energie en circulaire economie Jacob Verhaart van Except en Eek van der Krogt Flux landscape architecture

Team Sociaal en gezond Sven van Oosten bureau M.A.A.N  en Robbert Maas SOON 

De resultaten worden door Aorta nog gebundeld in een publicatie.

Het team bestaat uit landschapsontwerpers Eek van der Krogt [Lint Landscape Architecture] en Simon Verbeeck [Lola Landscape Interventions], stedenbouwkundig ontwerper Sven van Oosten [Buro MA.AN], adviseur water en [geo]hydrologie Mark de Weerd [Tauw], adviseur ruimtelijke ontwikkeling en klimaatadaptatie Joris Viscaal [Tauw], adviseur energie, materialenstromen en circulaire economie Jacob Verhaart [Except] en adviseur sociaal en duurzaam ondernemerschap Robbert Maas [SOON]. Het team stond onder de bezielde leiding van landschapsarchitect en adviseur Jandirk Hoekstra [H+N+S Landschapsarchitecten].