TERUG NAAR OVERZICHT

HITTESTRESS EN DROOGTESTRESS

Een analyse en visie op het watersysteem, de ondergrond en stedenbouwkundige structuur voor een klimaatbestendig Kanaleneiland-Noord door Tauw en de gemeente Utrecht.

Klimaatbestendig Kanaleneiland-Noord, Tauw en gem Utrecht

Welke klimaatvragen spelen er in Kanaleneiland en wat valt ertegen te doen? De beplanting is in de loop van de jaren eenzijdiger geworden en de groeicondities zijn achteruitgegaan. Ook staan overal auto’s en is er relatief veel verharding in de wijk, waardoor het water slecht infiltreert in de bodem. Omdat er geen hoogteverschillen zijn, leveren piekbuien echter nauwelijks wateroverlast op. Toch zou het goed zijn om maatregelen te treffen. Door het zand in de ondergrond loopt het water bij ‘gewone’ regen te snel weg, met droogte tot gevolg (droogtestress). En door de verharding wordt het onnodig heet (hittestress). Samen met Paul Achterberg en de gebiedseigenaren kwam TAUW met oplossingen als vergroening, het clusteren van parkeerplekken en het afvoeren van hemelwater buiten het riool. Verticale drainagepijpen kunnen uitkomst bieden mocht het zand in de bodem bij hevige regenval verzadigd raken. Bekijk voor meer oplossingen ‘de kaart’ (via download in pdf).

Download KLIMAATBESTENDIG KANALENEILAND NOORD in pdf