Colofon

Redactie

Manon Mastik, Eveline Paalvast, Niels Huizinga (architectuurcentrum AORTA)

Ontwerpteam

Joram van Otterloo (IMOSS bureau voor stedebouw bv), Bas Horsting (BASTA urbanism), Pedro Silva Costa (IMOSS bureau voor stedebouw bv)

Auteurs

Bas Horsting (BASTA urbanism), Manon Mastik (architectuurcentrum AORTA), Steffen Nijhuis (TU Delft), Joram van Otterloo (IMOSS bureau voor stedebouw bv), Leon Sebregts.

Animatie

Camille Coussirat Piazza (Sweco), Nena Roes (Sweco).

Met dank aan:

Ties Beekman (gemeente Utrecht), Casper van Calsteren (gemeente Utrecht), Martin Chaigneau (gemeente Utrecht), Marcel Duffhuis (gemeente Utrecht / 3d.utrecht.nl), Maarten Groen (Hogeschool van Amsterdam), Hanna Hauptmann (Universiteit Utrecht), Alan Hoekstra (Rijkswaterstaat), Engeli Kummeling (provincie Utrecht), Annemiek Molster (Molster Stedenbouw), Bob van Rooijen (AM), Diego Rosero (AM), Iskandar Tange (Coding the Curbs), Rob Tiemersma (gemeente Utrecht), Frank Vonk (AM), Anke Wolters (BPD), Sanneke van Wijk (gemeente Utrecht).

Financiële bijdragen

Architectuurcentrum AORTA, BASTA urbanism, IMOSS bureau voor stedebouw bv, Sweco, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, gemeente Utrecht, AM.

© architectuurcentrum AORTA en de afzonderlijke auteurs, ontwerpers en fotografen – december 2022. Rechthebbenden van gebruikte illustraties die niet konden worden achterhaald, worden verzocht contact op te nemen met architectuurcentrum AORTA, aorta@aorta.nu.

terug naar Magazine Interactielandschap