Datum: 28-11-2016

Voor de invulling van een voormalig sportveld aan de Van Lieflandlaan in Tuindorp, al langere tijd een verloren hoekje in de wijk, werden omwonenden in de gelegenheid gesteld mee te beslissen. Uit drie geselecteerde voorstellen kwam het plan Van LieflandPARK begin juni met zo’n 70 procent van de stemmen als winnaar uit de bus. De belofte om wensen vanuit de buurt een plek te geven in het ontwerp zijn daarin meer dan waar gemaakt. Taco Meerpoel van het verantwoordelijke DAO projectontwikkeling uit Utrecht licht het plan graag toe. 

Tekst: Maurice Hengeveld        

Betrokken wijk
De wijk Noordoost is een met ruim 37.600 inwoners (2015) de derde wijk in de gemeente Utrecht. Noordoost bestaat uit drie sub wijken en tien buurten die allemaal een eigen karakter hebben. ‘De kwaliteit van de wijk behouden en versterken.’ Dat is de prioriteit in het Wijkactieprogramma 2017 voor Utrecht Noordoost, gepubliceerd in augustus 2016. Eén van de daarin opgenomen wijkambities gaat over openbare ruimte en duurzaamheid. ‘Bewoners uit alle delen van Noordoost hechten groot belang aan groenvoorzieningen en het onderhoud van de openbare ruimte. Op het gebied van milieu en duurzaamheid zijn in de wijk al de nodige initiatieven van start gegaan. Daarbij zoeken bewoners en lokale ondernemers de samenwerking op.’ Dat een dergelijke ambitie zich ook vertaalt in actieve betrokkenheid bij actuele stedelijke ontwikkelingen bleek eerder dit jaar. Bij plannen voor woningbouw aan de Van Lieflandlaan in Tuindorp ging de gemeente met een vooraf vastgestelde grondprijs en een aantal duidelijke kaders op zoek naar een geschikte marktpartij. Uit 17 partijen koost de gemeente op basis van vaste criteria drie partijen die een schetsplan mochten maken. Daarover mochten omwonenden vervolgens een stem uitbrengen.

Wensen omwonenden centraal
Taco Meerpoel, oprichter van het Utrechtse DAO projectontwikkeling (De Andere Ontwikkelaar), is oprecht blij dat door omwonenden van het voormalige sportveld aan de Van Lieflandlaan in grote meerderheid voor ‘zijn’ plan is gekozen. Met het Van LieflandPARK krijgt de buurt waar zij om vroeg. In het plan, tot stand gekomen in samenwerking met ontwikkelend bouwer Thunnissen, Heren 5 Architecten, landschapsarchitecten Carve, bureau Dietz communicatie en bureau Nieman, staan de wensen van omwonenden centraal. Onder andere het behoud van groen vond de buurt erg belangrijk. Dat vormde dan ook de basis voor het plan, waarin door slim passen en meten tot liefst 3000m2 groen en ‘slechts’ 20 woningen worden gerealiseerd. Meerpoel: ‘Wij bieden de buurt daarmee een prachtig park in plaats van een standaard woonwijk!’ En dat is wat het Van LieflandPARK inderdaad kenmerkt. Een groen hart voor de buurt met op het open veldje ook ruimte voor kinderen uit de buurt om hutten te bouwen of te spelen. De elzen en berken zorgen voor een prettig uitzicht en waarborgen de privacy van de belendende tuinen. Daarnaast functioneren de groene randen als broedplaats voor veel vogelsoorten.

Van Lieflandpark. Beeld Heren 5 Architecten

Van Lieflandpark. Beeld Heren 5 Architecten

Uitgangspunten ontwerp
Anders dan gebruikelijk had de gemeente vooraf de prijs voor het centraal in de buurt gelegen veldje aan de Van Lieflandlaan vastgesteld. ‘Dat gaf ons als ontwikkelaars de kans om ons vooral te concentreren op de kwaliteit van de invulling’, licht Meerpoel toe. ‘Natuurlijk had de gemeente Utrecht daar ook een aantal kaders voor gesteld. Zo mochten er maximaal 38 woningen gerealiseerd worden, moesten er ontsluitingen komen aan de noordwest- en zuidzijde en moest parkeren binnen het plangebied worden opgelost. Daar konden we prima mee uit de voeten. Uit gesprekken met omwonenden bleek vervolgens een aanvullend aantal zaken van belang. Leefbaarheid en het creëren van openbare ruimte en rust bijvoorbeeld, maar ook functies gericht op eenheid en samenhang in de woonbuurt en aansluiting op het karakter van het ‘witte dorp’ en ‘tuindorp’. Daarmee zijn we als ontwerpgroep aan de slag gegaan en op het resultaat zijn we bijzonder trots. De woningen hebben een prettige schaal en staan met ‘boomstam-veranda’s’ aan het park, het veldje wordt begrensd door berken en elzen. Op die manier ontstaat een geleidelijke overgang van het privédomein naar de openbare ruimte.’


Maurice Hengeveld is tekstschrijver-redacteur-journalist en tevens als pr/communicatiemedewerker verbonden aan het gebiedsproject Meer Merwede. Hij werkte voorheen als hoofdredacteur bij DUIC.nl en als coördinator pr/communicatie bij De Kargadoor. Maurice richt zich voornamelijk op storytelling, brand journalism en web content strategie en schrijft graag over zijn stad: Utrecht.

Ook interessant: