Datum: 11-07-2016

Het stationsgebied benevelt een beetje. Een haast wanhopige plek. Waar ga ik naartoe? Gewoon doorademen. Ieder bezoek levert nieuwe beelden en steeds meer van die beelden zijn definitief. Maar nu is het nog even zoeken. Zoeken naar fraaie rafels die dadelijk verdwijnen en zoeken naar beelden die een blik in de toekomst werpen.

Voor Post Planjer i.s.m. Aorta en de Dag van de Architectuur.
Tekst en fotografie Mathijs Cremers


Mathijs Cremers

Mathijs Cremers is architect. Om daar inhoud aan te geven startte hij anderhalf jaar geleden ZakenMaker. ZakenMaker is de plek waar hij zijn ervaring als architect samenvoegt met de wens om te ‘maken’. ZakenMaker ontwerpt, voert uit en experimenteert in opdracht van een ander of van zichzelf. Ook is hij redacteur voor architectuurbulletin Post Planjer.