Datum: 19-04-2022

De provincie Utrecht werkt samen met gemeenten, de netbeheerder en de waterschappen in de Regionale Energiestrategieën aan de doelstellingen voor duurzame energieopwekking.

Door: Wijnand Jonkers

Deze bijdrage is onderdeel van de publicatie Routes naar het Landschap van Verlangen over zonne-energieproductie als aanjager voor landschapsontwikkeling. Met ontwerpvoorbeelden, columns en een routekaart biedt deze publicatie inspiratie en inzichten voor iedereen die te maken heeft met de komst van zonnevelden.

Dit gebeurt onder meer door het maken en toepassen van de benodigde ruimtelijke kaders en waar nodig vergunningverlening voor duurzame energie-initiatieven. Daarnaast stimuleert de provincie kennisdeling, participatie en samenwerking. Met de inzet van experts, tools en middelen kunnen gemeenten praktische ondersteuning krijgen bij de participatietrajecten in de verschillende zoekgebieden die zijn vastgesteld in de RES.

Wijnand Jonkers

Huib van Essen (gedeputeerde provincie Utrecht): “Participatie van inwoners is cruciaal voor een succesvolle energietransitie. We werken daarom samen met gemeenten binnen de RES’en en bieden hen ondersteuning om dit zo goed mogelijk vorm te kunnen geven. Daarnaast bieden we ook veel ondersteuning aan energiecoöperaties om lokaal eigendom vorm te geven.

Gemeenten kunnen aankloppen om experts in te zetten op juridische vraagstukken, maar ook financiële en procesparticipatie. Inmiddels hebben bijvoorbeeld al 8 gemeenten gebruik gemaakt van de juridische expertise waarmee beleidskaders en uitnodigingskaders voor energieopwekking zo ingezet konden worden dat inwoners goed kunnen participeren. Zo hebben veel gemeenten de wens dat energieprojecten gerealiseerd worden met lokaal eigendom. Juridisch is dit niet af te dwingen, maar door de kaders op een bepaalde manier op te stellen is het wel mogelijk om hier sturing aan te geven.  

De provincie heeft daarnaast de mogelijkheid om energieprojecten te visualiseren middels tools als Tygron en de Windplanner. Hiermee wordt het voor inwoners inzichtelijk gemaakt welke impact een mogelijk toekomstig energieproject op hun leefomgeving kan hebben. Gemeenten kunnen ook bij de provincie aankloppen voor cofinanciering voor het vormgeven van participatietrajecten voor duurzame energieopwekking. Dit kan via de Subsidieverordening Energietransitie: Energietransitie | provincie Utrecht.

Meer informatie over de provinciale ondersteuning is te vinden op deze site: Ondersteuning aan gemeenten – Energiewerkplaats Utrecht of via Wijnand Jonkers: wijnand.jonkers@provincie-utrecht.nl

Wijnand Jonkers is projectleider Regionale Energiestrategieën en Participatie bij de provincie Utrecht. Vanuit deze functie ondersteunt hij gemeenten om participatie bij duurzame energieopwekking vorm te geven.

terug naar Landschap van Verlangen