AORTA Tipt: Kennisdag waarop ervaringen in VerDuS SURF-projecten worden gedeeld. Projecten in de stad op het terrein van duurzaamheidstransities, economische veerkracht, governance & participatie, mobiliteit en ruimte & wonen.

Binnen kennisinitiatief VerDuS ontwikkelen wetenschappelijk onderzoekers in samenwerking met experts uit de praktijk kennis om in te spelen op grote stedelijke vraagstukken. VerDuS is een initiatief van NWO (de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, inclusief Regieorgaan SIA), Platform31 en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Waterstaat, en Economische Zaken en Klimaat.

Voor meer informatie zie hier.