Met speelse en interactieve opdrachten maken kinderen kennis met de eigen leefomgeving [van schoolplein tot wereld]. Zelf ontwerpen aan de toekomst van de buurt en de wereld is een belangrijk onderdeel van het lesprogramma.

Straatbeelden is Media-educatie Omgevingseducatie in een. Het lesprogramma Straatbeelden van AORTA en Click F1 wordt ontwikkeld in samenwerking met drie Utrechtse basisscholen [De Blauwe Aventurijn, OBS Pieterskerkhof en de Boomgaard] en is onderdeel van de Utrechtse open leerlijn Creatief Vermogen.

DRIE LEERLIJNEN
Straatbeelden bestaat uit drie doorlopende leerlijnen [verleden – heden – toekomst]. Elke leerlijn is opgebouwd uit een serie lessen per leerjaar (groep 1 tot en met groep 8) met een vaste lesopbouw [oriënteren – onderzoeken – ontwerpen – presenteren – reflecteren], waarbij de leefwereld per leerjaar vergroot wordt [school – plein – straat – buurt – wijk – stad – wereld] en telkens andere creatieve vaardigheden worden getraind met uiteenlopende media- en ontwerptools [fotografie – krant maken – filmen – website maken – werken met 2D en 3D ontwerpprogramma’s – 3D printen – maquettes maken]. De lessen van Straatbeelden sluiten goed aan bij het curriculum van de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en is geïnspireerd op lesmethoden die werken met meervoudige intelligentie.

VELDWERKEN
In 2015-2016-2017 is de basis voor de leerlijnen gelegd in samenspraak met de drie Utrechtse basisscholen. Tijdens de veldwerken 2017 en eerste helft 2018 wordt in samenwerking met de scholen de leerlijn getest, geëvalueerd en verbeterd. AORTA en Click F1 observeren deze periode het gebruik van de lessen door de leerlingen, de werkbaarheid in de klas, de moeilijkheidsgraad van de opdrachten en het leerplezier.