Utrechtse debatorganisaties onderzoeken toekomst Utrecht in 8-delige programmareeks in aanloop op de gemeenteraadsverkiezingen.

In de maanden januari, februari en maart organiseren leden van het netwerk ‘Debat in de stad Utrecht’ zeven programma’s die vooruitkijken naar de stand van Utrecht in 2030. De programma’s belichten de thema’s stedelijke ontwikkeling, economie, politiek, veiligheid, gezondheidszorg, onderwijs en energie. De reeks eindigt met een slotdebat in TivoliVredenburg op 19 maart, waarin lijsttrekkers van de deelnemende politieke partijen reageren op de in de reeks geschetste scenario’s. Doel van de serie is om Utrechters te stimuleren na te denken over de koers van hun stad, zodat zij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart een geïnformeerde keuze kunnen maken. Alle programma’s zijn gratis toegankelijk en vinden plaats op locaties verspreid door heel Utrecht.

Hoe willen we dat Utrecht eruitziet in 2030?
Dat is de vraag die de serie aan Utrechters stelt. Onder meer vanwege de overheveling van overheidstaken op het gebied van zorg en welzijn naar de gemeenten in 2015, is het belang van lokaal bestuur sinds de vorige verkiezingen toegenomen. Tegelijkertijd ontwikkelt Utrecht en haar omgeving zich in rap tempo. De gemeenteraadsverkiezingen vormen de aanleiding tot een serie die de toekomst van Utrecht centraal stelt. Door contrasterende meningen op het podium uit te nodigen, kunnen de bezoekers nadenken over hoe hun eigen ideale Utrecht eruit gaat zien, en ook welke eventuele offers daarvoor gebracht moeten worden.

Overzicht data, locaties en thema’s
De redactie voor de programma’s wordt verzorgd door de afzonderlijke leden van het debatnetwerk. Wel hanteert de reeks een vast format, waarin per programma drie sprekers hun visie op een bepaalde ontwikkeling schetsen. Op basis van deze toekomstscenario’s gaan sprekers en publiek met elkaar in gesprek. De Utrechtse moderatoren Patrick van der Hijden en Daniëlle Arets zullen ieder drie programma’s presenteren, waarna zij gezamenlijk de presentatie van het slotdebat voor hun rekening nemen.

23 JAN  Rijnvliet: Eetbaar Stadsparadijs 2030? | Organisatie en Locatie De Metaal Kathedraal

07 FEB  Economie | Organisatie en Locatie De Kargadoor

14 FEB  Politiek | Organisatie Building Conversations | Locatie Het Huis Utrecht

21 FEB  Utrechters onveilig? | Organisatie Stadspodium Utrecht | Locatie ZIMIHC theater Stefanus

28 FEB  Zorg | ntb

07 MRT  Onderwijs | Organisatie De Mensenrechtencoalitie | Locatie ’t Hoogt

14 MRT  Het aardgas eraf. Utrechtse energie in 2030 | Organisatie Architectuurcentrum AORTA | Locatie Het Krachtstation

19 MRT  Slotdebat | Organisatie en Locatie TivoliVredenburg

De Bibliotheek Utrecht verzorgt per programma een kennisdossier, zodat ook mensen die niet in de gelegenheid zijn de programma’s bij te wonen, zich kunnen oriënteren op de thema’s uit de reeks.

Over het netwerk ‘Debat in de Stad Utrecht’
‘Debat is de Stad Utrecht’ is opgericht om verschillende Utrechtse initiatieven die debatten en gesprekken organiseren in kaart te brengen. In het netwerk worden ideeën, ervaringen, kennis en perspectieven uitgewisseld. De eerste uiting van het netwerk was de Culturele Zondag van maart 2017, Uitgesproken Utrecht. De programmareeks ‘Utrecht 2030’ is een tweede initiatief om de debatcultuur in Utrecht zichtbaarder te maken.

Utrecht 2030 wordt mogelijk gemaakt door financiële steun van het Initiatievenfonds van de Gemeente Utrecht en het K.F. Hein Fonds.

Ook interessant: