In de serie Utrecht Bouwt Tours organiseert Architectuurcentrum AORTA vandaag een stadswandeling Hoograven.

Op pad met architectuurgids Go Bruens.

De wijk Hoograven is, na de grenswijziging van 1954, de eerste échte naoorlogse wijk van Utrecht. Op een geheel nieuwe manier is hier een nieuwbouwwijk gemaakt met de introductie van de zogenaamde stempels. De stempel is een stedenbouwkundig concept waarbij als een stempel meerdere keren in dezelfde vorm hetzelfde buurtje werd herhaald. De stempel was een buurteenheid, met een mix van voorzieningen, groen en woningen voor verschillende doelgroepen, als een minisamenleving. Allerlei beroemde architecten hebben er aan meegewerkt. Maar het bijzondere zit soms ook in de details van een gevel of van een brug. Naast Hoograven gaat de stadswandeling ook kort door de naastgelegen wijk Tolsteeg.

AORTA organiseert de Utrecht Bouwt Tours in het kader van de boekpublicatie Utrecht Bouwt van auteurs Arjan den Boer, Bettina van Santen en Ronald Willemsen.

Ook interessant: