Het gesprek wat je normaal bij de borrel voert. Aan tafel bij moderator Bart Cosijn voor openhartige discussie over stadsontwikkeling in Utrecht.

We staan dagelijks in contact met elkaar, maar voor veel mensen is dit door middel van het scherm van hun mobiele telefoon. Sommige beweren zelfs dat wij niet meer fatsoenlijk met elkaar kunnen communiceren. Echter het gesproken woord, in een hele hoop verschillende vormen, is bezig met een opmars.

Poëzie, dialogen, stand-up comedy, debatten of rap battles, overal komt de kunst van het gesproken woord in terug. Tijdens deze Culturele Zondag nodigen wij verschillende sprekers en initiatieven uit om samen te laten zien hoe de verschillende gespreks- en presentatievormen wel degelijk leven in Utrecht.

Architectuurcentrum Aorta en de Utrechtse Ruimtemakers nodigen u op deze Culturele Zondag uit aan te schuiven bij moderator Bart Cosijn en zijn tafelgasten voor een openhartige discussie over stadsontwikkeling in Utrecht.


‘Zeg je altijd alles wat je zou willen zeggen?’

Het gesprek wat je normaal bij de borrel voert. Aan tafel bij moderator Bart Cosijn voor openhartige discussie over stadsontwikkeling in Utrecht.

In vraagstukken over stedelijke ontwikkeling lopen verschillende faseringen door elkaar; het nu en morgen van de burger, de vier jaren van de politiek, de vijftien van een ontwikkelaar en de twintig jaren van een beleidsvisie . Mede hierdoor zijn gesprekken over stadsontwikkelingen vaak zo moeilijk, en houden sprekers kaarten tegen de borst. Vandaag nodigt Bart Cosijn in samenwerking met De Utrechtse Ruimtemakers en architectuurcentrum AORTA de aanwezigen aan tafel uit de kaarten open en bloot op tafel te leggen. Pas dan gaan we in gesprek.

‘Nou Bart, zal ik nu eens vertellen hoe het echt zit?’ zei een spreker tegen me, na afloop van een stevige avond. Ondertussen legde hij joviaal zijn hand op mijn schouder. ‘Dat had je net moeten doen, toen ik het je in de zaal vroeg!’ zei ik wat geïrriteerd. ‘Maar jij begrijpt ook wel dat ik vanuit mijn positie niet alles kan zeggen.’ Nee, eerlijk gezegd niet. OK, ik snap ik het wel, maar begrijp het niet. Waarom kom je anders meepraten? We zijn strategisch opererende wezens, met agenda’s, opdrachten, kaders en ambities. Maar of het publieke gesprek er beter van wordt? En uiteindelijk de stad zelf? Ik vraag het me soms af. Daarom gaan we dat  nu eens hardop doen. Schuif bij mij aan tafel aan voor een openhartige discussie over hoe er in Utrecht over de stadsontwikkeling wordt gesproken.

We voeren het gesprek in drie rondes. En bij elke ronde is er een lege plek aan tafel waar iedereen uitgenodigd is om aan te schuiven. Voor elke ronde hebben we één vraag:

Zeg je altijd alles wat je zou willen zeggen? Wanneer wel of niet? Waarom?
Hoe verandert een gesprek wanneer het een openbaar karakter krijgt?
Kan het eerlijker? Of zitten geld, macht, juridische kaders, en ambities, meer openheid altijd in de weg?

Aan tafel: Paul Roncken (adviseur ruimtelijke kwaliteit Provincie Utrecht), Peter Steijn (Healthy Urban Living, Gemeente Utrecht), Charlotte Ernst (Ruimtemakers) en Peter Pelzen (Urban Futures Studio, Universiteit Utrecht).