De Nota Ruimte biedt een langetermijnvisie op ons land en zal antwoord geven op de vraag hoe we met de schaarse ruimte omgaan en tegelijkertijd onze ambities kunnen waarmaken. De tweede webinar over de Nota Ruimte vindt online plaats op donderdag 25 januari 2024 van 11.00 tot 12.00 uur. 

Het eerste webinar vond plaats op 29 juni 2023. Sindsdien is er veel gebeurd. De contourennotitie is vastgesteld met daarin de eerste inhoudelijke richting van de nieuwe Nota Ruimte. Het participatietraject voor de Nota Ruimte is in volle gang. Tijdens het tweede webinar worden aanwezigen meegenomen in de laatste ontwikkelingen van de Nota Ruimte, de stand van zaken van de programma’s NOVEX en MooiNL en het vervolgproces. MooiNL manager Gido ten Dolle licht het waarom en hoe van de handreikingen op gebiedsniveau toe.

Over de Nota Ruimte
Nederland staat voor grote uitdagingen op het gebied van ruimtelijke ordening. Ons land is beperkt in omvang, maar wordt steeds drukker en voller. Er zijn diverse transitievraagstukken zoals woningbouw, natuurbehoud, landbouw, circulaire economie en klimaatverandering die om een andere aanpak en meer ruimte vragen. Alle belangen brengen we samen in de nieuwe Nota Ruimte.

De Nota Ruimte biedt een langetermijnvisie op ons land en zal antwoord geven op de vraag hoe we met de schaarse ruimte omgaan en tegelijkertijd onze ambities kunnen waarmaken. Hoe we met elkaar vorm en richting willen geven aan de grote opgaven waarvoor we gesteld staan. Daarin kijken we vooruit naar 2030, 2050 en naar 2100.

 

Meld je aan via de website Mooi Nederland

Webinar Nota Ruimte