In de zomerexpositie Verbonden Stad staat Museum IJsselstein stil bij het doorlopend veranderende stadsbeeld. Wat doet dit met de bewoners? Deze tentoonstelling verkent (de samenhang tussen) architectuur, projectontwikkeling, identiteit en thuisgevoel, vergankelijkheid en het gegeven dat een plek nooit ‘af’ is. Je ziet volop fotografie, videowerk en ruimtelijke installaties. De tentoonstelling is deels in het museum, deels in de IJsselsteinse kasteeltoren te zien.

Verbonden Stad is de tweede wisseltentoonstelling die Museum IJsselstein dit jaar programmeert. Het is een ode aan de stad en haar bewoners, zowel IJsselstein als iedere andere stad. De tentoonstelling staat in het teken van de onvermijdelijke transformaties die een stad ondergaat en wat deze veranderingen betekenen voor de openbare ruimtes die ons verbinden. Gentrificatie – waarbij oude buurten worden opgeknapt, waardoor de huis- en huurprijzen omhooggaan en de oorspronkelijke bewoners het niet meer kunnen betalen om er te wonen – is een veelbesproken onderwerp in dit kader. Maar ook ingrijpende renovaties, nieuwe woonwijken, infrastructurele wijzigingen: een stad is altijd in beweging en ‘het stadsbeeld’ is nooit af. Daarbij dient zich vooral de vraag aan: hoe verhoudt de mens zich tot het veranderende stadslandschap? Gaan stadsplanning en identiteit hand in hand? Of, anders uitgedrukt: Hoort deze stad bij mij? Wat betekenen bepaalde veranderingen voor mij? Hoe geef ik mijn eigen omgeving vorm?

Deze expositie verkent de link tussen stad en stedeling, buurt en buurtbewoner, maar ook de balans tussen transformatie en thuisgevoel. De tentoonstellingsbezoeker treft een grote diversiteit aan kunstvormen, zoals fotografie, video en installaties.

Lees verder op de website van Museum IJsselstein.