Werp een blik op originele plankaarten, maquettes, video’s en foto’s die de stadsontwikkeling van na de oorlog in beeld brengen.

Stadskenners Bettina van Santen (erfgoeddeskundige gemeente Utrecht), Arjan den Boer (publicist en stadsgids) en Hans Buiter (stads- en transporthistoricus) geven een toelichting bij het materiaal.

Speciaal ter gelegenheid van ‘Utrecht 50-75’ zijn enkele delen van een originele maquette van het stationsgebied, Hoog Catharijne en de binnenstad van Utrecht te bewonderen. Deze maquette laat de ingrijpende veranderingen zien die tussen het midden van de jaren ’50 en het begin van de jaren ’70 in het hart van Utrecht hebben plaatsgevonden. De maquette heeft jarenlang in het Informatiecentrum aan het Vredenburg gestaan en is bij de ontruiming daarvan door het Centraal Museum Utrecht verworven.


AORTA neemt u op Culturele Zondagen 1950-1975 mee in het grootse optimisme en de grootse ambities van de stadsplanners van Utrecht na de oorlog. U kunt deelnemen aan buurtwandelingen en fietstochten in de naoorlogse stad of een 3-IN-1 lezing bijwonen. Voorafgaand en na afloop van de lezingen geven Utrechtse stadskenners een toelichting bij de originele plankaarten en video’s en foto’s van de stadsontwikkeling van na de oorlog.

Dit programma wordt mogelijk gemaakt met financiële bijdragen van Het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie, Cultuurpromotie Utrecht, K.F. Hein Fonds, Carel Nengerman Fonds en Elise Mathilde Fonds.

Ook interessant: