Dit groene bewonersinitiatief groeit gestaag in de Dichterswijk. Initiatiefnemers en landschapsarchitecten Marc Nolden en Berdie Olthof nemen je mee op safari langs onder meer hefbrug, voetveer en veilinghavenkade en leggen uit hoe door het park ook de buurt aaneengeregen wordt.

naar hoofdpagina Dag van de Architectuur

Deze activiteit is helaas volgeboekt

Het RingPark is een bewonersinitiatief voor een parkstructuur van 2,5 kilometer dat pleintjes, parkjes en speelplekken in de Dichterswijk aaneenrijgt. Een heerlijke groene gordel waar bewoners en bezoekers kunnen wandelen, sporten, spelen of genieten van de rust. Het park dient als tegenhanger voor de toenemende verstedelijking in de wijk en biedt bewoners en ondernemers kansen om te participeren bij de inrichting van de openbare ruimte.

Kade bij de kruisvaart die in de toekomst toegankelijk wordt

Samen stad maken

De initiatiefnemers van het RingPark zijn betrokken als ontwerpers en adviseurs en de stichting zet zich in voor de projectorganisatie en de participatie. De samenwerking met gemeente en andere partijen is daarbij cruciaal.  Zo brengen ze ‘Samen stad maken’ in de praktijk. En er zijn al meerdere successen geboekt, zoals het Hefbrugpark, de markering van de route en de Veilinghavenkade.

RingPark Overzicht (klik voor grotere weergave)

Toegankelijkheid

Het RingPark is op meerdere manieren toegankelijk. Het park ontsluit verschillende plekken in de wijk en verbindt ze met elkaar. De rondgang biedt een nieuwe wandelstructuur haaks op de dominante Croeselaan. Ook worden de oevers van de Kruisvaart toegankelijk. Het park biedt verder kansen voor sociale toegankelijkheid. Het stimuleert bewoners in de wijk om naar buiten te gaan en met elkaar te participeren in de plannen. Zo drukken ze hun stempel op hun eigen leefomgeving!

De bewoners doen het zelf!

De tour 

Op de Dag van de Architectuur nemen initiatiefnemers en landschapsarchitecten Marc Nolden en Berdie Olthof je mee op safari door dit bijzondere gebied en vertellen over de verschillende plekken, kansen, ontwerpen en de participatieve aanpak.

Meer over RingPark

 

naar hoofdpagina Dag van de Architectuur

Deze activiteit voor de Dag van de Architectuur wordt mogelijk gemaakt door: