De onstuitbare groei van Utrecht heeft zijn impact op onze omgeving. Waar vinden we nog plek om te wonen, werken en leven? Met diverse, in het oog springende Utrechtse nieuwbouwprojecten laten we zien hoe we in de moderne stad ruimte maken voor mens, dier en planeet. Op woensdag 12 juni is de feestelijke opening tijdens een avond met sprekers in het stadhuis.

De vraag naar kostbare grond is vele malen groter dan de beschikbare ruimte. We zullen dus keuzes moeten maken en efficiënter omgaan met dat kleine stukje aarde waar we wonen. In de expositie ‘Ruimte maken!’ laat Architectuurcentrum AORTA zien hoe we in Utrecht ruimte maken voor mens, dier en planeet. Dit doen we aan de hand van diverse, in het oog springende bouwprojecten die net zijn opgeleverd, nog in aanbouw zijn of binnenkort wordt gerealiseerd. Door te stapelen, te verdichten en het slim combineren van functies en groen is heel veel mogelijk op een beperkte ruimte. Groene daken, begroeide gevels, wadi’s en collectieve binnentuinen passeren de revue. Evenals biobased bouwen, circulair slopen en de opwek van klimaatneutrale kilometers.

Openingsavond

Op woensdag 12 juni wordt de expositie feestelijk geopend door Wethouder Ruimtelijke Ordening en Ruimtelijke Projecten Zuidkant Eelco Eerenberg. Aansluitend gaan Peter Pelzer (UU) en Marian Stuiver (WUR) dieper in op het thema Ruimte maken, voor mens, dier en planeet en laten betrokkenen bij diverse bouwprojecten zien hoe zij hier concreet invulling aan geven in Utrecht. Er is volop ruimte voor het publiek om vragen te stellen en in gesprek te gaan. Vanaf 19.30 uur ben je van harte welkom in het stadhuis. Aan het einde van het programma is er gelegenheid om na te praten met een hapje en een drankje. De ontvangst duurt tot 22.00 uur.

Programma

19.30 uur   Inloop
20.00 uur   Welkom door Paul Splinter van AORTA
                    Opening door wethouder Eelco Eerenberg
20.25 uur   Peter Pelzer over ‘Ruimte maken voor de planeet’
                    Intermezzo met twee Utrechtse voorbeelden
20.55 uur   Marian Stuiver over ‘Ruimte maken voor mens en dier’
                    Intermezzo met twee Utrechtse voorbeelden
21.25 uur   Afsluiting en doorkijk Dag van de Architectuur
21.30 uur   Borrel (tot 22.00 uur) 

Ruimte maken voor de planeet – Peter Pelzer 

De planetaire crisis zet steden voor een enorme uitdaging, die voortkomt uit welbegrepen eigenbelang en een morele verantwoordelijkheid voor de generaties na ons. Als stad moeten we een lange termijnperspectief durven omarmen. Dat klinkt goed, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. In het stadmaken word je voortdurend geconfronteerd met de druk van de korte termijn, return-on-investment, verkiezingen en de deadline van een tender. We moeten dus verbeeldender durven denken, breder, radicaler ook. Maar als we ontbranden op een andere toekomst, zingt dat ons maar al te vaak los van cruciale beslissingen in het nu. De motorkap moet dus ook open, we moeten de verstopte korte termijn durven te bevragen. Kunnen we bijvoorbeeld andere tijdshorizonten hanteren in de GREX? Is eeuwigdurend eigendom nog wel houdbaar in een biofysisch systeem dat dynamisch en onzeker is? Praten de juiste mensen wel mee op participatie-avonden, kunnen we een stem geven aan ongehoorden, zoals toekomstige bewoners?

Aansluitend aan de presentatie is er een intermezzo waarin vertegenwoordigers van twee Utrechtse voorbeelden laten zien hoe zijn in hun project of plan ‘Ruimte maken voor de planeet’.

Ruimte maken voor mens en dier – Marian Stuiver

Toekomstige stedelijke ontwikkelingen moeten in harmonie met de natuur plaatsvinden. Of het nu gaat om herstel van biodiversiteit of om preventieve gezondheidszorg voor de stedeling: meer planten en dieren zijn noodzakelijk in de stad. Daarvoor is het van belang om te werken aan de symbiotische stad, waar de natuur zijn gang kan gaan en het draait om de positieve wederkerige afhankelijkheid tussen mens natuur. De mens kan niet zonder natuur en natuur kan niet zonder de mens. We kunnen de symbiotische stad gaan herkennen aan de hand van de drie lagen benadering: eerst het natuurlijk fundament van biotiek en abotiek als basis, dan de netwerken in de stad en daarboven de menselijke praktijken, onze dagelijkse leefwereld waarin we onze omgang met de natuur vormgeven. Om deze stad te bouwen hebben we nieuwe (ontwerp en handelings) principes nodig over hoe we omgaan met de natuur. De lezing zal ingaan op de volgende basisprincipes: ecocentrisme, symbiose, rechtvaardigheid en waarden van natuur.

Aansluitend is er een intermezzo waarin vertegenwoordigers van twee Utrechtse voorbeelden laten zien hoe zijn in hun project of plan ‘Ruimte maken voor de mens en dier’.

Locatie

Je bent welkom op het stadhuis aan de Stadhuisplein/ Korte Minrebroederstraat 2. Let op, de ingang aan de Stadhuisbrug is ’s avonds niet geopend.  De locatie is goed toegankelijk voor mensen met een beperking.  Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via aorta@aorta.nu

Aanmelden

We hebben het maximale aantal plaatsen voor deze bijeenkomst bereikt. Je kunt je nog wel aanmelden voor de reservelijst.

Je kunt je via onderstaand formulier aanmelden voor de reservelijst.   

Aanmelden opening expositie Ruimte maken!

  • Voornaam
  • Tussenvoegsel
  • Achternaam
  • Organisatie (optioneel)
  • E-mailadres
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.