Op de eerste zaterdag van september kun je weer een kijkje nemen in historische maar ook verschillende jonge monumenten in Utrecht. Het landelijke thema van dit jaar is ‘Levend Erfgoed’. Je kunt onder meer binnen kijken in Villa Jongerius of de Syp aan de Van Sijpesteinkade.

In totaal zijn 83 monumenten te bezoeken, waaronder een zestal in Leidsche Rijn en negen Waterlinieforten. De speciale route ‘Levend Erfgoed’ zoomt in op monumenten die een nieuw leven hebben gekregen, mede dankzij mensen en organisaties die zich hebben ingezet voor behoud, zoals de historische Vereniging Oud-Utrecht, die dit jaar 100 jaar bestaat. Samen zorgen ze ervoor dat monumenten nu en in de toekomst een essentiële rol blijven vervullen.

Actueel is Magazijn De Zon op de Stadhuisbrug en andere recente voorbeelden zijn Villa Jongerius, de directeurswoning van Cereol en De Syp aan de Van Sijpesteijnkade. Speciale aandacht is er voor de Utrechtse werven en wat er allemaal komt kijken om die in goede staat te houden.

Alle monumenten en activiteiten zijn te vinden op www.openmonumentendagutrecht.nl of in de speciale Monumentenkrant die op 1 september in de stad wordt verspreid.