Dit project laat zien dat ruimte gemaakt kan worden door weg te laten in plaats van toe te voegen. Het schoolgebouw is getransformeerd naar een plaats van licht, openheid en eenvoudige schoonheid. De ideale plek voor studenten om er kleur en een persoonlijke invulling aan te geven.

Deze activiteit is helaas volgeboekt.

MBO Nimeto is een vakschool voor ‘creatieve ruimtemakers’, met vakken als restaureren, etaleren, schilderen en decorbouw. Het gebouw bestond voor de transformatie uit vijf bouwdelen, gebouwd tussen 1967 en 2016 en werd doorsneden door een straat. Het voelde niet als één school. Door ad-hoc ingrepen was de eenvoudige schoonheid van de oorspronkelijke architectuur onleesbaar geworden. De charme van de vakken werd overstemd en verborgen achter gesloten deuren aan generieke gangen. De basisopgave was het voorzien in meer ruimte voor een groeiend studentenaantal. Stichting Mevrouw Meijer voerde ontwerpend onderzoek uit dat aantoonde dat de oplossing in de bestaande gebouwen gevonden kon worden. Sloop en nieuwbouw was niet nodig.

Ruimte maken

Passend bij een school voor creatieve ruimtemakers hebben wij de opgave opgevat als een oefening in ruimte maken. We hebben delen van de bestaande structuur weggehaald of geaccentueerd, waardoor een podium is ontstaan voor de stille kwaliteiten van de vakken en gebouwen. Er zijn vier open plekken gemaakt in en tussen de gebouwen: drie vides en een nieuw schoolplein. Deze ruimten brengen licht en lucht terug in de gebouwen, dienen als oriëntatiepunten, verspreiden sfeer en daglicht en verbinden de gebouwen, vakken en studenten. Ook maken ze de grote kelders bruikbaar voor onderwijs. De ruimte voor het groeiend studentenaantal is binnen de gebouwen gevonden. De gebouwen zijn verbonden met een nieuwe colonnade die de straat overbrugt. In het hart van de school, maakte een parkeerterrein plaats voor een openbare tuin.

Rondleiding

Op de Dag van de Architectuur geven Architect Maarten van Kesteren en kunsthistoricus Wilma Kempinga van Stichting Mevrouw Meijer een rondleiding in de getransformeerde vakschool Nimeto. Deze activiteit is helaas volgeboekt.

Links

https://www.nimeto.nl/
https://maartenvankesteren.com
https://www.mevrouwmeijer.nu

terug naar Hoofdpagina Dag van de Architectuur