Op 10 maart presenteren vijf architecten die in de running zijn voor de verbouwing van Museum Catharijneconvent hun visie op het toekomstige gebouw. Het museum organiseert een openbare informatieavond in samenwerking met AORTA en Oud-Utrecht.

Tijdens de avond wil het museum de buurt, stad en andere geïnteresseerden informeren en laten reageren op de verschillende plannen. De input uit de zaal neemt het museum mee in de doorontwikkeling van de uiteindelijk winnende visie. In de loop van maart zal een vakkundige beoordelingscommissie beslissen welk bureau de winnaar van de aanbesteding wordt. 

Vijf architecten, vijf visies

De vijf architectenbureaus die hun visie op de verbouwing van Museum Catharijneconvent zullen presenteren op 10 maart zijn: KAAN Architecten (in samenwerking met Origin Architecture & Engineering), Caruso St John Architects, Korteknie Stuhlmacher Architecten, Happel Cornelisse Verhoeven Architecten (in samenwerking met Van Hoogevest Architecten) en Cruz y Ortiz Arquitectos. Na 10 maart zullen de visies ook op www.catharijneconvent.nl/verbouwing gepubliceerd worden.

Programma en aanmelden

De informatieavond vindt plaats in TivoliVredenburg in Utrecht. Het programma start om 20.15 uur (inloop 19.45 uur) en eindigt om 22.00 uur. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via info@catharijneconvent.nl. Daarnaast zal de bijeenkomst online te volgen zijn. De link hiervoor wordt gecommuniceerd via www.catharijneconvent.nl/verbouwing.

De keuze

In de loop van maart zal een beoordelingscommissie onder leiding van rijksbouwmeester Francesco Veenstra de winnende visie kiezen. Naast Marieke van Schijndel (directeur Museum Catharijneconvent) en Frank van der Velden (hoofd conservatoren Museum Catharijneconvent), maken ook Suzan te Brake (directeur Utrechts Monumentenfonds), Saskia Bak (directeur Museum Arnhem) en Peter Steijn (voormalig lid directieraad Gemeente Utrecht) deel uit van de commissie.

Vervolg

Voor de zomer verwacht het museum bekend te maken wie de opdracht heeft gekregen. Dan wordt gestart met de uitwerking van de verdere plannen. De informatieavond past in een reeks van vele momenten waarbij de omgeving vanaf het begin geïnformeerd wordt over en betrokken wordt bij de verbouwing van het museum.

Waarom verbouwen

De in september aangekondigde verbouwing van het museum is noodzakelijk door de stijging van het aantal bezoekers in de afgelopen 10 jaar. Het huidige museumgebouw heeft een capaciteit van 100.000 bezoekers per jaar (zonder corona-maatregelen) en voldoet niet aan de behoeftes van de 160.000 tentoonstellingsbezoekers, schoolkinderen, families en toeristen die het museum per jaar weten te vinden. Het museum maakt zich daarom op voor het grootste project uit zijn geschiedenis. Na een periode van onderzoek, visievorming en gesprekken met de omgeving, is het museum nu in de laatste fase van de zoektocht naar de architect. Wanneer de verbouwing af is hangt af van de verdere uitwerking van de plannen. Het museum streeft ernaar om niet of zo kort mogelijk te sluiten.

Meer informatie

Meer informatie over de verbouwing is te vinden op www.catharijneconvent.nl/verbouwing.