Samen met de provincie organiseert AORTA een inspirerend webinar over de kansen en uitdagingen van verschillende vormen van hoger bouwen. Op welke manier kan hoger bouwen een oplossing bieden voor de grote woonvraag in de provincie Utrecht?

De provincie Utrecht is een van de snelst groeiende provincies van Nederland en de behoefte aan woningen blijft de komende jaren toenemen. Gestapeld of hoger bouwen kan een bijdrage leveren aan het oplossen van het woningtekort. Maar hoe zorgen we dat hoogbouw aantrekkelijk is om in te wonen en te leven en welke locaties zijn geschikt? Hoe kunnen overheid en private partijen samenwerken aan een project met ruimte voor inbreng van bewoners? Hoe houden we het betaalbaar en zorgen we voor een goede balans tussen koop, huur en sociale huur waarbij wordt ingespeeld op de woonbehoeften van verschillende doelgroepen? En welke rol is er voor de provincie weggelegd in deze opgave?

Hogekwartier Amersfoort, Orange Architects

Astrid Janssen, wethouder in de gemeente Amersfoort, presenteert de Hoogbouwvisie Amersfoort, over onder andere het organiseren van draagvlak in de gemeente.

SAWA, MEI, ©WAX

Robert Winkel van Mei architects and planners / Nice Developers gaat in op het combineren van kansen bij het project SAWA. Hoe je een levendig, groen, betaalbaar en duurzaam gebouw maakt waar ‘iedereen’ in wil wonen en dat echt onderdeel van de wijk wordt.

Zie HIER voor meer informatie over het programma en de sprekers van het webinar.

Voor wie?
Voor professionals die de openbare ruimte mee helpen inrichten: provincie- en gemeenten medewerkers, marktpartijen en corporaties, adviesbureaus, architectenbureaus etc.

Dit webinar wordt georganiseerd in samenwerking met de provincie Utrecht.