Vorig jaar was Het Hof van Cartesius al programmaonderdeel van de Dag van de Architectuur. Dit jaar is er heel wat meer te zien! Ga mee op hofsafari en ontdek de circulaire technieken waarmee de kleine ondernemers experimenteren.

Het Hof van Cartesius ligt in het Werkspoorkwartier in Utrecht en is een nieuwe, groene werkplek voor creatieve, duurzame ondernemers, waarbij huurders zélf hun eigen werkruimte afbouwen rondom een publieke binnentuin.

Het Hof is een fysieke proeftuin voor de circulaire economie. Speerpunt is het bouwen met gebruikte materialen van interieur tot constructie.  Op alle vlakken wordt geëxperimenteerd met het terugbrengen van afval – en reststromen. Het Hof wil inzetten op een zo breed mogelijke duurzame ontwikkeling; van energiesystemen en bouwmethode tot een groen en gezonde stad voor iedereen.
Op deze Hofsafari wordt je rondgeleid door het Hof en ga je zelf op zoek naar circulaire elementen en leer je zo alles over hergebruik van materialen en duurzaam ondernemen.

Het ontwerp van Het Hof is van de hand van architect en stedenbouwkundig ontwerper Charlotte Ernst, conceptvorming i.s.m. landschapsarchitect Gerwin de Vries (LINT Landscape Architecture). RHAW Architecture is medeverantwoordelijk voor ontwerp van de paviljoens en regie op gevelontwerp door huurders zelf.

Terug naar programmaoverzicht #DVDA18


Dit programma is mogelijk gemaakt in samenwerking met:
Afbeeldingsresultaat voor hof van cartesius logo

Ook interessant: