Dickensplaats is het sluitstuk van de wijkvernieuwing Halve Maan Noord, hét toonbeeld van de wederopbouw. In opdracht van Woonin heeft LEVS architecten het gebied getransformeerd van een koel en stenig naar een wam en groen woongebied voor jong en oud. Ga op de Dag van de Architectuur mee met de initiatiefnemers en kom meer te weten over het ontwerp en de impact van deze wijkvernieuwing voor de buurt.

terug naar Hoofdpagina Dag van de Architectuur

Woonin heeft in deze buurt al ruim 500 portieketagewoningen grootschalig gerenoveerd. Waar elders veel ruimte was voor groen, was Dickensplaats een stenig gebied met garageboxen en 8 beneden- en bovenwoningen. Deze hebben plaatsgemaakt voor een intiem, groen woongebied met 24 appartementen en 24 eengezinswoningen voor de sociale verhuur. De appartementen bieden een plek voor ouderen om in de buurt te kunnen blijven wonen. Ze hebben een zeer brede leefgalerij op het zuiden. Op de begane grond zorgen de woningen aan de straat met grote ramen en een groenstrook voor levendigheid en een gevoel van sociale veiligheid.

Toegankelijkheid

De appartementen zijn uitermate geschikt voor ouderen. Er is een brede leefgalerij waar zij elkaar gemakkelijk kunnen ontmoeten en ieder appartement heeft een eigen aansluiting voor een scootmobiel. In samenwerking met de gemeente Utrecht is er een pilot uitgevoerd waarbij ouderen uit de wijk Halve Maan Noord met voorrang konden reageren. Zo wordt ervoor gezorgd dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. Woonin heeft bewoners in de wijk actief benaderd en persoonlijke begeleiding aangeboden bij de verhuizing.

Bij de ontwikkeling van Dickensplaats werd de buurt uitgenodigd om mee te denken. De bewoners konden deelnemen aan een klankbordgroep en twee informatieavonden bezoeken. Tijdens deze avonden zijn er drie stedenbouwkundige modellen voorgelegd aan buurtbewoners. Met hun wensen en ideeën is het voorkeursmodel tot stand gekomen. Woonin zet zich iedere dag in om zoveel mogelijk mensen met een kleine beurs prettig te laten wonen. De stad moet voor iedereen toegankelijk zijn. Dickensplaats is een mooi voorbeeld waar mensen met een laag inkomen, ouderen én gezinnen, in de stad kunnen blijven wonen. 

Rondleiding

Op de Dag van de Architectuur nemen architecten Dennis Meijering en Adriaan Mout van LEVS architecten je mee door het complex en vertellen meer over het ontwerp. Femke Ellenbroek van Woonin licht het bijzondere woonconcept toe.

Meer over de Dickensplaats

 

terug naar Hoofdpagina Dag van de Architectuur

 

Deze activiteit op de Dag van de Architectuur wordt mogelijk gemaakt door: