Op 6 december organiseren AORTA en Stadkwadraat een debat over nieuwe, coöperatieve vormen van wonen, werken en leven. Wat zijn de kansen en uitdagingen voor de coöperatieve en inclusieve stad, waar we op andere manieren zaken organiseren, beheren en plannen? We nodigen je van harte uit om deze inspirerende avond bij te wonen en jouw vragen en kennis te delen!

Na corona – en ondanks toenemende segregatie – is de behoefte aan gemeenschapszin sterker geworden. We willen meer ontmoeten, en delen is het nieuwe hebben. We zoeken naar mogelijkheden om de manier waarop we samen wonen, werken en leven zelf inhoud te geven. We zijn op weg naar de coöperatieve stad!

Wat is een coöperatieve stad?

Dit is een stad gericht op samenwerking, die een voedingsbodem biedt voor nieuwe collectieve initiatieven, en die mensen de ruimte geeft zichzelf te organiseren. Deze beweging vraagt om een andere mind-set van overheden, ontwikkelaars, initiatiefnemers en publiek en om nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling.

Debat

Tijdens de debatavond ontrafelen we kansen en uitdagingen voor deze nieuwe vorm van stad maken en onderzoeken we hoe we drempels weg kunnen nemen. Dat doen we samen met bezoekers en de uitgenodigde sprekers.

Voor wie?

Het debat is interessant voor initiatiefnemers die coöperatief aan de slag willen, voor beleidsmakers, ontwikkelaars en ontwerpers die met dit thema te maken hebben, en eenieder die meer wil weten over deze nieuwe manier van stad maken.

Programma


19.30 uur start 

‘Een nieuwe balans in eigendom’
 Thijs Lijster (kunst- en cultuurfilosoof aan de Rijksuniversiteit Groningen en auteur van de boeken Wat we gemeen hebben en The Rise of the Common City), geeft een bespiegeling op de nieuwe balans in eigendom en collectiviteit. Van wie en voor wie is de stad eigenlijk?

De coöperatieve stad, wat is dat?
Hoe ziet die samenleving eruit waar mensen meer zelf willen en moeten regelen en hoe kan een coöperatie daarvoor een oplossing bieden? We gaan in gesprek met:

  • Bianca Seekles, raad van bestuur TBI
  • Theo Stauttener, partner en senior adviseur Stadkwadraat
  • Edwin Buitelaar, hoogleraar land and real estate development Universiteit Utrecht en onderzoeker Planbureau voor de Leefomgeving
  • Hans Karssenberg, partner bij Stipo en auteur van De stad op ooghoogte in Nederland (2017)
  • Arie Lengkeek, senior conceptontwikkelaar ERA Contour en auteur van Operatie wooncoöperatie (2022)

Break-outs
Er zijn 4 break-outs waarin we dieper ingaan op een specifiek thema. De uitkomsten van deze sessies vormen de input voor het tweede deel van de avond.

  1. De coöperatieve stad = haalbaar en betaalbaar

Geleid door Chantal Robbe (partner, senior adviseur Stadkwadraat)

Hoe krijgen we coöperatieve vormen van wonen en werken gefinancierd? Hoe is de samenloop van maatschappelijke waarde en financiële waarde? Wat betekent dit voor betaalbaarheid?

  1. De coöperatieve stad = een antwoord op de bouwopgave

Geleid door Bianca Seekles en geïllustreerd door Arie Lengkeek 

Hoe verhoudt de coöperatieve stad zich tot de bouwopgave? Hoe kunnen initiatiefnemers en markt samenwerken? Wat kunnen marktpartijen betekenen voor coöperaties?

  1. De coöperatieve stad = een inclusieve economie

Geleid door Hans Karssenberg

Veel (Creatieve) maakbedrijven worden de stad uitgedreven. Hoe kun je ze behouden? Biedt de coöperatieve stad uitkomst? 

  1. De coöperatieve stad = rechtvaardige spelregels

Geleid door Edwin Buitelaar

Wat zijn de beleidskaders waarbinnen deze stad moet opereren? Welke belemmeringen zijn er en wat is nodig om die te doorbreken? Hoe kan de coöperatieve stad bijdragen aan de rechtvaardige stad?

Panelgesprek
In het tweede deel van de avond gaan we met de panelleden in gesprek over de meest opvallende inzichten die we hebben opgehaald in de break-outs. Welke kansen zien we voor Utrecht als coöperatieve stad? Met welk laaghangend fruit kunnen we nu al aan de slag?

Afsluitende reflectie
Ward de Meulemeester, opgavemanager Wonen bij de gemeente Utrecht en Theo Stauttener van Stadkwadraat geven een afsluitende reflectie.

Borrel
Tot slot nodigen we iedereen uit om met elkaar na te praten tijdens de borrel.

Locatie en bereikbaarheid

De locatie van het debat is Kanaal30, Kanaalweg 30 in Utrecht. Het is goed bereikbaar met OV en fiets en er is gratis parkeermogelijkheid. 

 

Aanmelden

Enthousiast geworden? Meld je dan nu aan via het onderstaande formulier. 

Privacy verklaring

Wij gebruiken je persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. Tijdens dit event kunnen beeldopnamen worden gemaakt waar je mogelijk herkenbaar op te zien bent. Met deze aanmelding geef je toestemming voor het gebruik hiervan. Lees verder in onze Privacy verklaring.