SPRYG Real Estate Academy organiseert een studiedag over het verduurzamen van de bestaande woonportefeuille.

Wat zijn de succesfactoren voor verduurzaming van de bestaande woningportefeuille? Waar liggen de samenwerkingskansen tussen gemeentes, corporaties en netbeheerders? Wat zijn de optimale verduurzamingsacties voor gevarieerde woningportefeuilles?

Op deze studiedag, georganiseerd door SPRYG geven topsprekers deelnemers concrete handvatten voor een goede verduurzamingsaanpak.

Meer informatie: spryg.com/nl/events