SERIE

In deze serie gaat AORTA in gesprek met verkenners en vernieuwers in de klimaatopgave. Hoe bouwen ontwerpers, ontwikkelaars, woningcorporaties, overheden en bewoners aan een toekomstbestendig laagland?

Naast de stikstofcrisis en de wooncrisis is de klimaatcrisis nog steeds de grootste uitdaging voor de komende honderd jaar. Het laagland waar we wonen ondervindt er direct de gevolgen van: extreem weer, zeespiegelstijging, verlies van biodiversiteit. We moeten nu in actie komen als we willen dat klimaatverandering wordt gestopt maar ook om ons voor te bereiden op een nieuwe werkelijkheid. Het vraagt om innovatiekracht én moed van iedereen die een rol speelt bij de inrichting van de ruimte.

In deze serie gaan we in gesprek met de verschillende spelers die actief zijn in stad en regio Utrecht. Wat doen zij om verandering in gang te zetten? 

Serie items