Team

Het programma van AORTA komt tot stand in samenwerking met onze partners. Een wisselend team van kritische redacteuren, uitvoerend producenten, professionele stadsgidsen en enthousiaste vrijwilligers werkt mee aan de uitvoering van het programma.

TEAM

Eveline Paalvast – directeur, bestuurder
epaalvast@aorta.nu

Eveline is sinds 2001 eindverantwoordelijk voor het functioneren van AORTA. Zij richt zich op de strategie van AORTA, het verbinden van samenwerkingspartners én het signaleren van urgente maatschappelijke vraagstukken en de rol van ontwerp. Deze koppelt zij aan ruimtelijke opgaven en werkt dat uit in aansprekende en prikkelende programma’s waarin zij de rol van AORTA als onafhankelijk platform in multi-stakeholder samenwerkingen inzet.

‘De stad is verbonden aan de verhalen van iedereen die haar gebruikt. De stad ontwikkelt en verandert voortdurend, meebewegend met dat wat haar inwoners willen en belangrijk vinden. Professionals luisteren daarnaar en zoeken het passende antwoord’.


Niels Huizinga – marketing- & communicatieadviseur
nhuizinga@aorta.nu

Niels is sinds 2021 verbonden aan Architectuurcentrum AORTA. Hij werkt mee aan de ontwikkeling en uitvoering van het strategisch marketingbeleid van de organisatie en verzorgt de communicatie voor projecten als onderzoeksateliers, expertmeetings, tours en publieksevenementen als de Dag van de Architectuur in Utrecht.


RAAD VAN TOEZICHT

AORTA is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijke doelstelling. Het werkt volgens de Code Cultural Governance, meer specifiek volgens het Raad van Toezicht model.

Gezamenlijk bevoegd met andere toezichthouders:
Robert-Jaap Voorn (voorzitter), partner bij Andersson Elffers Felix

Gezamenlijk bevoegd met andere toezichthouders:
Oedzge Atzema, hoogleraar economische geografie Universiteit Utrecht

Gezamenlijk bevoegd met andere toezichthouders:
Bob van Ree, manager projectontwikkeling bij de Alliantie Ontwikkeling B.V.

Gezamenlijk bevoegd met andere toezichthouders:
Bob Oonk, financieel manager bij Alfen

Gezamenlijk bevoegd met andere toezichthouders:
Marjon van Caspel, voormalig gebiedsmanager Centrum en Uithof Gemeente Utrecht

 

Beloningsbeleid: om niet