GEZAMENLIJK GEZOND

Martine Bakker // 22-02-2017
Kansen voor gezonde verstedelijking op Stadseiland / strip Sander de Knegt

Het avondprogramma van Shared Space stond in het teken van gezonde stedenbouw voor een groeiende stad. Het programma zoomde in op de toekomstige verdichting van Stadseiland. Twee teams onderzochten deze vraag en koppelden ze aan maatschappelijke vraagstukken binnen het atelier ThinkBig!.

Lees meer >

Hou het klein. Blaas me weg

Martine Bakker // 15-02-2017
banenmotorWerkaandeWinkel

Architectuurcentrum Aorta organiseerde op 18 januari een avond over de toekomst van Na-oorlogse wijken. Een verslag van Martine Bakker.

Lees meer >

Bouwen aan een sterke Romeinse muur

Erik Ouwerkerk // 09-02-2017
Magazine Design Cares #2 / Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

We moeten oude patronen loslaten op weg naar moderne zorg.

Lees meer >

Met een schone lei starten met een nieuw zorgsysteem

Reimar von Meding // 03-02-2017
Zorgwoningen Petterhustestate, Stiens

Een pleidooi voor een nieuw zorgsysteem door Reimar von Meding (KAW).

Lees meer >

Een mateloze blik op de gezondheid en de stad

Jacob Voorhuis // 02-02-2017
Ontwerpen van gezonde steden is een taak die door de hele gemeenschap gedragen moet worden / foto Jacob Voorthuis

Key note van Jacob Voorthuis over de betekenis van het begrip gezondheid in ons denken over ontwerpen van steden.

Lees meer >

Actieve bewoners smaakmakers van taai gesprek

Marit Overbeek // 21-12-2016
Taaie vraagstukken besproken tijdens Taai2 / Foto Anna van Kooij

“We spreken een andere taal, maar hebben een gemeenschappelijk doel”.

Lees meer >

TAAI#2 Wie maakt de stad?

Maurice Hengeveld // 20-12-2016
Taai #2 Een gesprek over de macht van de vastgoedmarkt / foto Anna van Kooij

Op 14 december werd het speelveld letterlijk in kaart gebracht met alle spelers die ertoe doen.

Lees meer >

Wensen omwonenden centraal in plan Van LieflandPARK

Maurice Hengeveld // 28-11-2016
Het Van Lieflandpark / impressie door Heren5 Architecten

Wensen uit de buurt zijn in het ontwerp Van Lieflandpark meer dan waar gemaakt.

Lees meer >

Ontwikkelen in samenspraak

Daniëlle Arets // 23-11-2016
Bouwinvest is investeerder voor Meysters Buiten / Foto Rene de Wit

Bouwinvest investeert in een aantal hoogwaardige appartementencomplexen in Utrecht.

Lees meer >

Ruimte geven met de nieuwe Omgevingswet

Daniëlle Arets // 16-11-2016
Paul Roncken: 'Hoe zorgen we voor een goede visie op leegkomend vastgoed? '

De overheid als bewaker van de ruimtelijke kwaliteit?

Lees meer >