Aorta is een zelfstandige stichting en is voor de financiering van alle programma’s grotendeels afhankelijk van giften, subsidies en fondsen. De steun van donateurs (opdrachtgevers, ontwikkelaars, architecten en anderen die de inrichting van de regio Utrecht belangrijk achten) en sponsoren vormt een belangrijke basis voor de ontwikkeling van activiteiten in en buiten Aorta. De donaties zijn des te belangrijker in tijden van bezuinigingen.

Wilt u donateur of sponsor worden en Aorta meerdere jaren steunen?
Wij zijn blij met elke bijdrage!

 

Hoe kunt u bijdragen?

Er zijn verschillende manieren om Aorta te steunen:

  • (eenmalige) gewone gift  U kunt doneren en uw gift direct overmaken.
  • periodieke gift  Met een periodieke gift steunt u Aorta minimaal vijf jaar. De gift is voor u volledig aftrekbaar
  • sponsoring Voor uw jaarlijkse bijdrage levert Aorta ook een tegenprestatie

Architectuurcentrum Aorta is aangemerkt als een ANBI-instelling. Als u of uw bedrijf er voor kiest om Aorta te steunen met een gift dan kunt u dit opgeven bij uw aangifte. In de periode 2012 tot 2018 levert dat extra voordeel op. U mag uw gift bij de aangifte met een multiplier van 25% verhogen. Lees meer over ANBI gegevens AORTA

Iedere euro van uw bijdrage komt volledig ten goede aan het programma van Architectuurcentrum AORTA. Schenkingen aan instellingen met een culturele ANBI-status biedt extra belastingvoordelen. Statutaire naam Stichting AORTA Nummers RSIN / Fiscaal nummer: 8034.14.055 Inschrijvingsnummer Handelsregister: KvK Utrecht 4118679841205258 Contactgegevens Architectuurcentrum AORTA Ganzenmarkt 1 3512 GC  Utrecht. ANBI gegevens AORTA

Meer informatie

Voor het aftrekken van gewone en periodieke giften gelden verschillende voorwaarden. Meer informatie over belastingvoordeel en rekenvoorbeelden voor de aftrek van giften aan culturele ANBI’s vindt u bij de Belastingdienst .

Heeft u nog vragen aan Aorta? Stuur dan een e-mail of bel 030 2321686.

Ja, Ik steun Aorta!

Architectuurcentrum Aorta heeft uw steun hard nodig!