UTRECHT 1975-2008 // VINEX - DE NIEUWE STAD

UTRECHT 1975-2008 // VINEX – DE NIEUWE STAD

DOSSIER // DE STAD

Aorta is al meer dan tien jaar actief in de stad. Met debatten, lezingen, workshops, ontwerpend onderzoek, educatieve projecten en tentoonstellingen wil Aorta ruimtelijke ontwikkelingen en tendensen op het vlak van architectuur en stedenbouw bediscussiëren, inspireren en aanjagen. De stad Utrecht is hierbij een haast onuitputtelijke voedingsbron van casussen en thema’s.

Een groot deel van het programma van Aorta concentreert zich rond een aantal urgente onderwerpen in de stad. Rondom deze thema’s is het archief ingedeeld.


IN HET ARCHIEF KUNT U AORTA’S PROGRAMMA IN DE STAD VAN 1996 TOT NU RAADPLEGEN.