KERNRANDZONES // PROVINCIE UTRECHT (AORTA)

KERNRANDZONES // PROVINCIE UTRECHT (AORTA)

DOSSIER // REGIO UTRECHT

Naast de stad Utrecht, bedient Aorta graag de regio. Met specifiek programma, zoals workshops, ontwerpend onderzoek, praktijktoetsen en beleidsnota’s, draagt Aorta bij aan de verschillende ruimtelijke opgaven die zich in de regio voordoen. Als onafhankelijk platform kan Aorta een rol spelen tijdens planprocessen. Een sleutelrol is weggelegd voor het nastreven van kwaliteit door het verbinden van kennis en het verdiepen van opgaven.

Architectuurcentrum Aorta ontwikkelt al dan niet in opdracht programma’s waarbij de relatie met en integratie van (landschaps-) architectuur, stedenbouw, ruimtelijke ordening, goed opdrachtgeverschap en/of het besluitvormingsproces van belang is.


IN HET ARCHIEF KUNT U AORTA’S PROGRAMMA IN DE STAD VAN 1996 TOT NU RAADPLEGEN.