Thermometer
Stand in de stad #15

Het gehele jaar zet Aorta de Thermometer in projecten in de stad. Professionals, initiatiefnemers en geïnteresseerden bediscussiëren en becommentariëren de Utrechtse opgave. De essays en columns zijn in het Jaarboek 2015 weer gebundeld.

Wat bracht 2015?

Steden staan op een kantelpunt in het denken over groei. De 21e eeuw luidt een periode in van herbezinning op de ongebreidelde groei van voorgaande decennia. We verkennen de mogelijkheden om steden te verduurzamen en groei op een efficiënte en kwalitatieve manier te faciliteren. Begrippen als gezondheid, schone energie, duurzame mobiliteit, kwaliteit van leven, innovatief ondernemerschap en actief burgerschap bepalen de agenda van de stad.

Lees het in het Thermometer Jaarboek 2015!