Steun AORTA

AORTA is een onafhankelijke stichting met de status van ‘culturele ANBI’ (Algemeen Nut Beogende Instelling)*. Voor de financiering van haar activiteiten is Aorta deels afhankelijk van giften, subsidies en fondsen. Jouw bijdrage is dan ook zeer welkom.

Een financiële bijdrage leveren aan AORTA kan op drie manieren:

1. Je kunt AORTA (eenmalig) steunen met een gift.
Jouw gift kun je overmaken naar:

Stichting Architectuurcentrum AORTA, Utrecht
IBAN NL14INGB0675300576 o.v.v. ‘gift’.

Een (eenmalige) gift kun je, onder voorwaarden, aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Gebruik daarvoor de volgende gegevens: Stichting Aorta, RSIN / Fiscaal nummer 8034.14.055.

De fiscale regelgeving omtrent giften wijzigt periodiek. Een belastingadviseur of de Belastingdienst kan je nader informeren over de actuele regels.

Meer informatie over giften aan een culturele ANBI

2. Je kunt AORTA periodiek steunen met een gift.
Een periodieke gift houdt, kort samengevat, in dat je met AORTA afspreekt de stichting minimaal vijf jaar te steunen met minstens één gift per jaar. De afspraak wordt vastgelegd in een overeenkomst. Vul het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in en stuur het op naar:

AORTA
Ganzenmarkt 1
3512 GC Utrecht

Je ontvangt zo snel mogelijk een ondertekend exemplaar van de overeenkomst retour.

Een periodieke gift kun je, onder voorwaarden, aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Kort samengevat geldt dat de mogelijkheden tot aftrek bij periodieke giften ruimer zijn dan bij eenmalige giften. Wel zijn er meer vereisten. De fiscale regelgeving omtrent giften wijzigt periodiek. Een belastingadviseur of de Belastingdienst kan je nader informeren over de actuele regels.

Gebruik bij het opgeven van een periodieke gift aan AORTA de volgende gegevens: Stichting AORTA, RSIN / Fiscaal nummer 8034.14.055.

Overeenkomst periodieke gift

Meer informatie over periodieke giften

3. Je kunt AORTA sponsoren als bedrijf of organisatie.
Bij sponsoring levert AORTA een tegenprestatie voor jouw financiële bijdrage. De bijdrage is in dit geval geen gift. Voor meer informatie over de sponsormogelijkheden kun je contact opnemen met Eveline Paalvast, directeur. Je bereikt haar via epaalvast@aorta.nu

*Architectuurcentrum AORTA staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het AORTA geen successierecht of schenkingsrecht hoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van uw bijdrage komt volledig ten goede aan het organiseren van het programma van Architectuurcentrum AORTA. Schenkingen aan instellingen met een culturele ANBI-status bieden extra belastingvoordelen.

Statutaire naam Stichting AORTA
Nummers RSIN / Fiscaal nummer: 8034.14.055
Inschrijvingsnummer Handelsregister: KvK Utrecht 4118679841205258
Contactgegevens Architectuurcentrum AORTA Ganzenmarkt 1, 3512 GC Utrecht


BELONINGSBELEID

De leden de Raad van Toezicht genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directeur/bestuurder vast. Deze krijgt geen bezoldiging, die op basis van de Wet Openbaarmaking Uit Publieke Middelen Gefinancierde Topinkomens specifiek gemeld dient te worden. De beloning van medewerkers van Architectuurcentrum AORTA is conform gangbare salarissen in de culturele sector. Het verslag van de uitgeoefende activiteiten en de staat van baten en lasten is gepubliceerd in het Jaarboek 2016 appendix en de publicatie Shared Space 2016.

KOERS AORTA

koers AORTA 2016-2017