Het programma van Aorta wordt mede mogelijk gemaakt door:


Subsidiegevers:

 

SCI

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voert verschillende subsidieregelingen uit, gericht op kennisontwikkeling, kennisuitwisseling en het vergroten van de belangstelling voor  de ontwerpende disciplines. www.stimuleringsfonds.nl

 

 

 

Jaarlijks ondersteunt de Gemeente Utrecht een groot aantal initiatieven, waaronder Aorta. Aorta ontvangt haar subsidie via de dienst StadsOntwikkeling. StadsOntwikkeling ontwikkelt de ruimtelijk-functionele kwaliteit van de stad Utrecht en houdt deze in stand.  www.utrecht.nl


Jaarsponsoren:

AM Wonen

 

 

 

AM Wonen is een werkmaatschappij van Koninklijke BAM Groep. Duurzame leefomgevingen worden bedacht en ontwikkeld, zowel in de stedelijke omgeving als in het landelijk gebied. De projecten van AM krijgen ruime erkenning, mede getuige prestigieuze prijzen. www.am.nl

 

BPD_logo+pay-off EN_CMYK+BLACK

BPD, voorheen Bouwfonds Ontwikkeling, is marktleider in de realisatie van integrale woongebieden. BPD is actief in Nederland, Duitsland en Frankrijk. BPD ontwikkelt grotere  wijken en buurten op uitleglocaties en kleinschalige multifunctionele projecten,  onder andere door middel van herstructurering en functieverandering, in de binnenstad. Sinds de oprichting in 1946 is de bouw van meer dan 300.000 woningen mogelijk gemaakt en vandaag wonen meer dan een miljoen Europeanen in woonwijken waarin BPD een rol heeft gespeeld.www.bpd.nl

 


Daarnaast heeft de stichting Aorta door de jaren kunnen rekenen op de steun van diverse projectsponsoren. Voor een volledig overzicht per jaar verwijzen wij naar de jaarpublicaties op deze website.

Architectuurcentrum Aorta dankt alle instellingen, fondsen en bedrijven die met hun bijdragen het programma voor de stad en de regio mogelijk hebben gemaakt.