In een serie lectures over de toekomst van onze leefomgeving ontrafelen we de uitdagingen voor de stad van morgen. In de vierde aflevering verkennen we hoe de stad informatietechnologie gaat inzetten en wat dat betekent voor de publieke ruimten.

De aantrekkingskracht van stad zet onverminderd door. Utrecht verwacht in de aankomende 15 jaar naar 400.000 inwoners te groeien. We wonen en werken straks met ruim 50.000 meer mensen in dezelfde ruimte. Tegelijkertijd staat de leefomgeving voor andere grote uitdagingen. Ons klimaat verandert. We krijgen te maken met extreem hete dagen, piekbuien en lange periodes van droogte. Onze infrastructuur van waterwegen, riolering en stadsnatuur is daarop niet ingericht. De stad wil in korte tijd energieneutraal zijn, haar CO2 uitstoot minimaliseren en met duurzame bronnen onze huizen en gebouwen verwarmen en van elektriciteit voorzien. De afvalstromen moeten drastisch omlaag om onze footprint op de aardbol te verkleinen. En hoe zorgen we in deze opgaven dat ook iedereen in de stad mee komt?

#4 Who owns the city?
Technologie en privacy staan regelmatig met elkaar op gespannen voet. Enerzijds biedt datatechnologie ons mogelijkheden om kennis delen en te verrijken. Anderzijds bedreigen datastromen in handen van commerciële bedrijven onze anonimiteit en privacy. Tot nog toe beperkte dit vraagstuk zich vooral tot de wereld van het internet. Maar steeds vaker maken en beïnvloeden databedrijven onze publieke ruimten. Wat kunnen bedrijven toevoegen aan het gebruik en de beleving van de stad? En op welke manier beïnvloed dit onze ‘gemeenschappelijke’ regie over de publieke ruimte? Hoe zet de stad Utrecht informatietechnologie eigenlijk in en hoe gaat de stad om met onzekerheid hierover bij stadsbewoners?

Het programma wordt in het najaar bekend gemaakt.


Dit programma is een initiatief van AORTA mede mogelijk gemaakt door:

Ook interessant: