Wederopbouw rapport gemeente Utrecht

Middelhoogbouw-flats-in-Ove

 

Het Wederopbouwrapport [Bettina van Santen, Erfgoedadviseur] is beschikbaar.

 

‘De (steden)bouwgeschiedenis van na de Tweede Wereldoorlog in Nederland heeft een bijzondere architectonische en cultuurhistorische waarde, want het is exemplarisch voor een bijzondere (steden)bouw in een bijzondere tijd.

Het is het zeker waard om de wijken en de gebouwen in hun historisch perspectief te plaatsen en de kennis hierover te delen met bewoners en bestuurders. Deze interessante, typerende (steden)bouw behoort immers tot ons nationale en stedelijke erfgoed.

De meest markante voorbeelden zijn de moeite waard om te beschermen en voor de toekomst te borgen. Maar ook voor het merendeel van de niet uitzonderlijke voorbeelden is een zorgvuldig omgaan met en inspanning voor hergebruik bij leegstand altijd aan te bevelen.’

Logo