di 05.04 2016 T/M za 31.12 2016 // architect in de klas // architectuur // educatie // landschapsarchitectuur // mini architecten

Straatbeelden

Straatbeelden

STRAATBEELDEN
Educatief prohttp://www.aorta.nu/wp-admin/media-upload.php?post_id=9392&type=image&TB_iframe=1gramma voor het basisonderwijs over leefomgeving en media

Waarom ziet onze wijk eruit zoals hij eruit ziet? In wat voor huis woon ik? Hoe wonen mijn vriendjes? Wat vind ik een fijne plek in de buurt om te spelen? Hoe maken we onze buurt mooier en veiliger? Met speelse en interactieve opdrachten maken leerlingen kennis met de geschiedenis en de ruimtelijke opzet van de wijk en stad waarin zij wonen. Daarnaast worden zij uitgedaagd op creatieve wijze zelf vorm te geven aan hun leefomgeving.

AORTA en Click F1 werken sinds 2013 in een duurzame samenwerking met drie Utrechtse scholen aan een doorlopende leerlijn omgevings- en media educatie. In groep 1 en 2 staat waarneming en bewustwording van de directe omgeving centraal, in de middenbouw en bovenbouw worden de ontwerpvaardigheden steeds verder aangesproken met reflectie op het ontwerpproces, waarbij gewerkt wordt op drie niveaus: verleden, heden en toekomst en van schoolplein via straat tot wereld.

Bij de opdrachten worden uiteenlopende mediavaardigheden ingezet en getraind. Leerlingen maken zelf een digitale krant, website of poster, of onder begeleiding van coach of docent een korte film of wijkjournaal, leren werken met 3D tekenprogramma’s, en maken kennis met de mogelijkheden van googlemaps. In maquettes en schaalmodellen visualiseren de leerlingen hun ideeën voor de eigen omgeving, waarmee ruimtelijk inzicht wordt versterkt. Onderzoekend leren, zelfstandig werken en samenwerken zijn vaardigheden die in het programma van Straatbeelden zijn ingebed. Het programma van Straatbeelden bestaat uit lesbrieven en opdrachtkaarten, deskundigen voor de klas en trainingen voor docenten en kan op maat worden samengesteld.


Kinderen op de Blauwe Aventurijn kregen les in het ontwerpen van een beweegplein. Het ontwerp legden zij vast in deze korte videoclip.

Aorta en Click F1 werken sinds 2013 samen met de Utrechtse basisscholen Pieterskerkhof en de Blauwe Aventurijn aan een gevarieerd doorlopend onderwijsprogramma. Beide scholen gebruiken Straatbeelden om vorm te geven aan het cultureel curriculum. In 2015 is ook basisschool de Boomgaard daarbij aangesloten. Op dierenweide Nieuw Rotsoord wordt Straatbeelden incidenteel als buitenschoolse activiteit aangeboden.

Interesse?
Straatbeelden kan op elke school, of als buitenschoolse activiteit worden ingezet. Samen met schooldirectie en docenten ontwikkelen wij een programma dat aansluit op het onderwijs van de school. De lesinhoud van Straatbeelden sluit aan bij de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis, Nederlands en techniek en is onderdeel van de leerlijn creatief vermogen die door culturele instellingen en het basisonderwijs in Utrecht wordt ontwikkeld. Straatbeelden kan gedurende het jaar worden ingezet tijdens de reguliere lessen, of geconcentreerd tijdens een projectweek.

Wilt u Straatbeelden aanbieden in het onderwijs of als buitenschoolse activiteit, dan kunt u contact opnemen met architectuurcentrum Aorta, tel. 030-2321686. U kunt vragen naar Eveline Paalvast (epaalvast@aorta.nu). Wij komen graag bij u langs voor een oriënterend gesprek.

Straatbeelden